Pravidla a kontakt

Dražení předmětů

Nejmenší možný příhoz je 10 Kč.

Dražitel přihozením závazně potvrzuje, že má o nabytí konkrétní aukční položky vážný zájem, je ochoten a schopen danou částku zaplatit v případě, že se stane vítězem dané aukce.

Příhoz je možné v odůvodněných případech zrušit (např. překlep ve výši částky), kontaktujte nás nejpozději do 3 hodin od příhozu na e-mail: mikulasskadrazba@rytmusvychod.cz, nebo na telefon: +420 739 028 080. Nebude-li příhoz do 3 hodin zrušen, považuje se za platný.

Automatický příhoz: Zvolíte-li možnost automatického přihazování, bude aukční systém přihazovat u daného předmětu automaticky za Vás, až do výše Vámi stanoveného limitu.

Zaplacení aukčního předmětu

Po ukončení aukce budou jednotliví vítězové informováni o výsledcích aukce emailem (tento email je generován systémem).

Vítěz aukce kontaktuje Kristýnu Košvancovou na e-mailu: mikulasskadrazba@rytmusvychod.cz, nebo na telefonu: +420 739 028 080 a domluví se na způsobu platby a předání vydražených předmětů.

Pro vítěze aukce je závazná až cena, kterou mu takto sdělí pracovnice naší organizace.

Vítěz aukce je povinen do 10 dnů uhradit vydražený předmět na bankovní účet číslo: 2600142132/2010 nebo v hotovosti na jedné z poboček (Chrudim, Česká Třebová).

Předání aukčního předmětu

Předání vydraženého předmětu je možné až po uhrazení dané částky.

Vydražené předměty je možné vyzvednout osobně v Chrudimi nebo v České Třebové nebo zaslat na výdejní místo Zásilkovny. Náklady na dopravu hradí výherce dle platného ceníku dopravce.

Transparentnost aukce a povinnosti organizátora

Organizátor aukce je povinen na základě požadavku kteréhokoliv účastníka předložit závěrečnou zprávu obsahující soupis uzavřených a úspěšně dokončených aukcí.

Organizátor je povinen vést průběžný přehled aktuálních aukcí, sledovat veškerý provoz na aukčním serveru a operativně řešit případné aktuálně vzniklé problémy a krizové situace v co nejkratší době tak, aby nebyl narušen zdárný průběh celé akce.

Výtěžek (čistý zisk po odečtení prokazatelných administrativních a provozních nákladů) z této akce je věnován na hlavní činnost obecně prospěšné společnosti Rytmus Východní Čechy. Organizátor aukce je povinen nejpozději do 30 dnů od jejího ukončení informovat veřejnost na svých stránkách a stránkách této aukce o jejím výsledku a způsobu, jakým byl/bude výtěžek využit. Všichni vítězové a donátoři aukce budou informováni o těchto skutečnostech také emailem.

Vyloučení dražitele

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoliv na základě vlastního uvážení (nebo odůvodněného upozornění jiného účastníka) vyloučit z okruhu uživatelů osoby, které svým jednáním narušují průběh aukce, které se v rámci i mimo tento server chovají nečestně, nebo svým konáním popírají základní myšlenky této aukce, nedodržují její pravidla, popřípadě nereagují na dotazy či pokyny provozovatele nebo používají vícenásobných identit. Proti rozhodnutí organizátora v těchto otázkách se není možné odvolat. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit podmínky aukce či aukci zrušit.

Ochrana osobních údajů

Organizátor a provozovatel serveru se zavazují k maximální ochraně soukromí účastníků a prohlašují, že veškeré údaje získané od nich jsou určeny pouze k technické administraci aukce a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Účastníci svojí registrací do aukčního systému dávají souhlas se zpracováním adresních a identifikačních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefon.

Dobročinná aukce je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontakt

Organizátor aukce:

Rytmus Východní Čechy, o. p. s.
IČO: 275 16 733
Sídlo: Heydukova 392, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba:

Kristýna Košvancová
+420 739 028 080
mikulasskadrazba@rytmusvychod.cz